dùng viêm ngậm

Tư vấn đề phòng viêm họng và cách điều trị

Tư vấn đề phòng viêm họng và cách điều trị

Chỉ khoảng 15 giây sau khi súc họng, lượng vi rút sống đã giảm đáng kể, giúp làm tăng khả năng tự hồi phục của bệnh nhân. Người bệnh sẽ có cảm giác cổ họng được làm sạch, mát và